สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพของสิงคโปร์ออกแถลงการณ์ เรื่องการอนุมัติเป็นกรณีฉุกเฉิน ให้ประชากรวัย 5-11 ปี สามารถเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค โดยกำหนดการเบื้องต้น จะเริ่มให้ประชากรกลุ่มดังกล่าวเข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนสิ้นปีนี้

สำหรับปริมาณวัคซีนที่จะฉีดให้แก่ประชากรในช่วงวัยดังกล่าว คือเข็มละ 10 ไมโครกรัม น้อยกว่าปริมาณปกติ 3 เท่า และฉีดสองเข็ม เว้นระยะเวลาห่างกันประมาณ 21 วัน ทั้งนี้ วัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค เป็นวัคซีนโควิด-19 ตัวแรก ที่รัฐบาลสิงคโปร์รับรองเป็นกรณีฉุกเฉิน ให้ใช้งานกับเด็กเล็ก